fransvissermuziek.nl

Corona-tijdperk

In dit Corona-tijdperk waarin we ons nu begeven, is er voor de horeca, maar zeker ook voor muzikanten nauwelijks werk.  Zo heb ook ik de optredens tot een minimum zien beperken. Behoudens enige optredens bij verzorgingshuizen, waarbij deze optredens buiten plaats vinden en de bewoners dan vanaf balkons e.d. dit kunnen aanschouwen, zijn alle feestjes, dansmiddagen, dansavonden e.d. geannuleerd.  Overigens zijn de optredens voor deze verzorgingshuizen zeer enthousiast ontvangen.  Bewoners waren zeer blij en dankbaar.

Deze tijd geeft voor muzikanten gelegenheid om wat anders creatief bezig te zijn. Ik heb de tijd besteed om wat nummers van wat eigen (corona) tekst te voorzien en dit op een (mini) CD-tje uit te brengen.  De nummers kunnen worden beluisterd door onderstaande titels aan te klikken. 


cd hoes